Økologi - danske naturtyper

Forfattere:
Bodil Blem Bidstrup
Kristine Raae
Anne-Mette Vire
Medie:
Bog, 240 sider

Om bogen

Økologi – danske naturtyper er rettet mod de gymnasiale uddannelsers A- og B-niveau og dækker både kernestof og supplerende stof.

Indhold:

  • Grundbegreber i økologi
  • Skove
  • Søer
  • Vandløb
  • Havet
  • Populationsbiologi
  • Økotoksikologi

Det indledende kapitel – Grundbegreber i økologi – omfatter en række afsnit om økosystemers generelle opbygning, fotosyntese, respiration, energistrømme, stofkredsløb, samspil mellem organismer, biodiversitet og bæredygtighed.
Afsnittene kan læses uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge der er brug for dem i forbindelse med læsning af et eller flere af bogens øvrige kapitler.

De fleste klimaændringer vi står midt i, er et globalt problem. Udledning af drivhusgasser medfører øgede temperaturer som igen medfører mere ekstremt vejr samt forsuring af vandmiljøet. Det påvirker alle levende organismer og dermed biodiversiteten. I de enkelte kapitler er problemer og tiltag mod dem samlet i afsnit på en grøn baggrund.

Pris pr. stk.:

Økologi - danske naturtyper

Priser vises ekskl. Moms