Økotoksikologi

Forfattere:
Carsten Bagge Jensen
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363369
Medie:
Bog, 82 sider

Om bogen

Temabogen handler om en række miljøskadelige stoffers kemi og biologiske effekt på dyr og mennesker. Fælles for stofferne er at de ophobes i fødekæderne.
PCB har ikke været brugt i årtier, alligevel overføres PCB stadig fra mor til barn gennem modermælken. Andre stoffer som de bromerede flammehæmmere findes i al elektronik fra mobiltelefoner til computere og frigives langsomt. Begge stofgrupper er mistænkt for at nedsætte især mænds frugtbarhed. På renserier bruger man stadigvæk klorerede kulbrinter selvom stofferne er en trussel mod vores drikkevand, og nogle af nedbrydningsprodukterne er kræftfremkaldende.
Undervejs diskuteres hvordan vi kan mindske påvirkningen og evt. erstatte de skadelige stoffer med uskadelige.

Bogen retter sig mod biologi- og kemiundervisningen på B- og A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Den er også velegnet i samarbejde med geografi og samfundsfag.

Pris pr. stk.:

Økotoksikologi

Priser vises ekskl. Moms