Biodiversitetsbogen

Forfattere:
Jørgen Baungaard Hansen
Katrine Grace Turner
Lars Brøndum
Medie:
Bog, 152 sider
ISBN nr. (Fysisk):
978-87-93647-48-0
ISBN nr. (eBog):
978-87-93647-49-7
ISBN nr. (I-bog):
978-87-93647-50-3

Om bogen

Biodiversitetsbogen omhandler livets mangfoldighed, både globalt og i Danmark.

Bogen er skrevet til A- og B-niveau i biologi/bioteknologi på de gymnasiale uddannelser og dækker, ud over biodiversitet som kernestof, også evolutionsbiologi, populationsbiologi, arters samspil og andet økologi.

Desuden inddrages økosystemtjenester og natursyn som også kan bruges flerfagligt.

Indhold:

  • Mangfoldighed af liv
  • Artsdiversitet
  • Økosystemers variation
  • Biodiversitet i Danmark
  • Trusler og beskyttelse
Pris pr. stk.:

Biodiversitetsbogen

Priser vises ekskl. Moms

Se andre udgaver