Biologi i fokus

2. udgave
Forfattere:
Bodil Blem Bidstrup
Kirsten Hede
Paul Paludan-Müller
Kristine Raae
Medie:
Bog, 178 sider, indbundet
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363673
ISBN nr. (eBog):
9788790363697
Udgave:
2. udgave 2013
Biologi_i_fokus_2udg.jpgBiologi_i_fokus_2udg.jpg

Om bogen

De væsentligste ændringer i 2. udgaven af Biologi i fokus er foretaget i kapitel 6 og 7.

I kapitel 6, DNA – livets opskrift, gennemgås DNA-kopiering og proteinsyntese i detaljer. I modsætning til bogens 1. udgave er den genetiske kode i figur 104 nu baseret på DNA’s kodende streng. Det har medført nogle ændringer på siderne omkring figuren idet en række eksempler på tripletkoder er udskriftet med de komplementære koder.

Det har også medført ændring i kapitel 7 om bioteknologi. Her er hovedvægten lagt på DNA-diagnostik med cystisk fibrose som eksempel, og nukleotidsekvenser i tekst og figur 115 på faktasiden Cystisk fibrose er ligeledes ændret til de komplementære sekvenser.

Grundbog til biologi B
Biologi i fokus bygger videre på de gode traditioner fra Biologi til tiden og giver spændende indføring i:
Celler.
Menneskets fysiologi med kapitler om energi til arbejdet, nervesystem og hormoner.
Genetik med kapitler om mendelsk genetik og evolution, proteiner og proteinsyntese samt moderne genteknologier.
Generel økologi og dansk skov som eksempel.

Biologi i fokus er forsynet med i alt 18 faktasider hvor særligt vanskelige områder eller specielle emner er udfoldet. Som eksempler kan nævnes membrantransportprocesser, proteinstruktur, cystisk fibrose og mitokondriel arv.
For at det også er muligt at anvende Biologi i fokus fra 0-B er der endvidere faktasider om fordøjelsen og menstruationscyklus.
Biologi i fokus har et omfattende stikordsregister og markering af fagudtryk.

Pris pr. stk.:

Biologi i fokus

Priser vises ekskl. Moms