Biologi i udvikling C

1. udgave
Biologi i udvikling er en grundbog skrevet til undervisningen i biologi på C-niveau
Forfattere:
Marianne Frøsig
Kirsten Hede
Frank Grønlund Jørgensen
Paul Paludan-Müller
Medie:
Bog, 248 sider, indbundet
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363727
ISBN nr. (eBog):
9788790363741
ISBN nr. (I-bog):
9788793647275
Udgave:
1. udgave
Biologi_i_udvikling.pngBiologi_i_udvikling.png

Om bogen

Supplerende kapitel om mikrobiologi kan hentes under materialer.

Biologi i udvikling er en grundbog skrevet til undervisningen i biologi på C-niveau. Den dækker læreplanernes kernestof for de gymnasiale uddannelser og giver samtidig mulighed for fordybelse i bogens forskellige temaer.

Biologi i udvikling har et indledende kapitel om det levende - det der jo er hele baggrunden for vores undervisning - og om cellers opbygning. Derefter følger tre økologikapitler, tre fysiologikapitler, et kapitel hvor klassisk genetik gennemgås og endelig et kapitel hvor evolution er grundigt behandlet som en nyskabelse i en lærebog til C-niveau.

Naturvidenskabelig metode og specifikke bioteknologiske metoder indgår hvor det er relevant.

Hvis man ønsker en parallel læsning af den fysiske bog og en digital udgave, henvises til eBogsudgaven.

Pris pr. stk.:

Biologi i udvikling C

Priser vises ekskl. Moms