Marine økosystemer

Forfattere:
Tyge Dahl Hermansen
Michael Arvedlund
Medie:
Bog, 96 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788793647886
ISBN nr. (eBog):
9788793647923
ISBN nr. (I-bog):
9788793647930

Om bogen

MARINE ØKOSYSTEMER – mangrove, havgræs og koralrev er en temabog til de gymnasiale uddannelsers A- og B-niveau.

De tre, primært tropiske, økosystemer gennemgås i hver sit kapitel, men betydningen af deres indbyrdes samspil for opretholdelse af en fantastisk biodiversitet pointeres. Udover at fungere som opvækstområder for fisk, herunder mange vigtige spisefisk, beskytter især mangrover de omkringliggende landområder mod oversvømmelser, og alle tre økosystemer lagrer store mængder carbon. Derfor er truslerne mod dem i form af overfiskning, forurening og ikke mindst de stigende havtemperaturer som bogens forfattere også peger på, bekymrende.

Brug af bogen forudsætter et grundlæggende kendskab til økologi.

Kapitler:

  • Koralrev og de blå skove
  • Mangrover
  • Havgræsser
  • Tropiske koralrev
  • Opsummering

De to forfattere er biologer med mange års erfaring i forskning i marine økosystemer. De er aktive dykkere og fotograferer både under og over vandet.

Pris pr. stk.:

Marine økosystemer

Priser vises ekskl. Moms