Naturundersøgelser 1

De ferske vande
Forfattere:
Ivar Cornelius Petersen
Medie:
Bog, 92 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363178
Udgave:
2. udgave 2001
De_ferske_vande.pngDe_ferske_vande.png

Om bogen

Bogen består af en første del med den mest nødvendige baggrundsviden. Vilkårene i ferskvand for de grundlæggende livsprocesser klargøres, og de forskellige vandmiljøer karakteriseres. Forurening, naturpleje og restaurering beskrives, og der gives eksempler på undersøgelser af vådområder.
I bogens anden del findes en række konkrete metoder til undersøgelser af ferskvandsområders fysiske og kemiske forhold, vandkvalitet, forurening og levevilkår for planter, dyr og mennesker.
I anden udgave er Dansk fauna index, Viborg-indexet og sparkeprøven erstattet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, og til nitrit-, nitrat- og fosfatbestemmelsen er der tilføjet farvetavler til bestemmelse af de respektive ioners indhold.
Bogen henvender sig til undervisningen på seminarier, gymnasier og hf. Naturundersøgelser 1: De ferske vande hører sammen med Naturundersøgelser 2: Jordbundsområder. Pris ved samlet køb af bd. 1 og 2: kr. 200,00 inkl. moms. Du kan købe bøgerne samlet her.

Pris pr. stk.:

Naturundersøgelser 1

Priser vises ekskl. Moms