Undersøg naturen - lærerens bog

Forfattere:
Karin Frykman
Anne-Mette Vire
Medie:
Bog, 56 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363772
ISBN nr. (eBog):
9788790363802
Udgave:
1. udgave 2015
Undersoeg_naturen-Laerer.pngUndersoeg_naturen-Laerer.png

Om bogen

Lærerens bog indledes med kapitlet Hvordan arbejder vi i naturvidenskab? som er et mere omfattende kapitel med baggrundsstof og didaktiske overvejelser. Kapitlet fokuserer på konstruktivistisk læring i naturvidenskab og er desuden en lettilgængelig guide til naturvidenskabelige metoder.

I det følgende kapitel om økologiske eksperimenter findes konkrete vejledninger samt praktiske ideer og tips til elevernes egne eksperimenter. Der er fokus på at aktivere eleverne og udvikle deres naturvidenskabelige kompetencer. Bogen afsluttes med et kapitel om den undersøgelsesbaserede tilgang til økologi, IBSE.

Bogen er et praktisk arbejdsredskab i biologiundervisningen på alle de gymnasiale niveauer. Den vil også være anvendelig i naturvidenskabelig faggruppe, naturvidenskabeligt grundforløb og i almen studieforberedelse.

Se den tilhørende Elevens bog om naturvidenskabelig metode, naturforvaltning og 45 vejledninger til eksperimenter.

Pris pr. stk.:

Undersøg naturen - lærerens bog

Priser vises ekskl. Moms