Undersøg naturen - elevens bog

Forfattere:
Karin Frykman
Anne-Mette Vire
Medie:
Bog, 120 sider
ISBN nr. (Fysisk):
9788790363765
ISBN nr. (eBog):
9788790363819
Udgave:
1. udgave 2015
Undersoeg_naturen-Elev.pngUndersoeg_naturen-Elev.png

Om bogen

Elevens bog er opbygget af tre kapitler. De to første er teoretiske, de handler om naturvidenskabelig metode og naturforvaltning. Det tredje og største omfatter 45 vejledninger til eksperimenter.
Detaljerede vejledninger veksler med vejledninger der lægger op til at eleverne selv skal tilrettelægge deres udforskning af naturen.
Som afslutning på kapitel 3 følger en kort indføring i journal- og rapportskrivning.

Bogen er et praktisk arbejdsredskab i biologiundervisningen på alle de gymnasiale niveauer. Den vil også være anvendelig i naturvidenskabelig faggruppe, naturvidenskabeligt grundforløb og i almen studieforberedelse.

Bogen er velegnet til feltbrug. Den er forsynet med spiral i ryggen og vandlak på siderne som er fugtafvisende.

Se også Lærerens bog med uddybet teori og forklaringer til nogle af eleveksperimenterne.

Pris pr. stk.:

Undersøg naturen - elevens bog

Priser vises ekskl. Moms