Livets koder

Her finder du figurer fra Livets koder. Du kan læse mere om bogen her.

Figur 2
Styringsmekanismers tidshorisont.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 18 
Celledifferentiering.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 3 
Gen, regulerende enhed og evolution.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 4 
Opbygning og frigørelse af energi.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 5 
Klassiske niveauer.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 7 
Kromosom.
Livets koder. Styring af liv. · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 9 
Den genetiske kode.
Livets koder. Styring af liv. · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 10 
a Transskription. b. Translation.
Livets koder. Styring af liv. · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 11 
Forskellig sammensætning af exons.
Livets koder. Styring af liv. · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 12
Regulering af transskription.
Livets koder. Styring af liv. · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 13
DNA.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 14 
miRNA og siRNA.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 16 
Eksempler på sekventerede organismer.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 17
Repeterende DNA-sekvenser.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 19 
Epigenetiske modifikationer.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 20
Methylering af cytosin.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 22 
Acetylering af lysin.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 23 
Imprintning af kromosom 15 sekvens.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 24 
Fænotypisk variation.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 25 
FLC-genet undertrykkes af en kuldeperiode.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 26 
Undertrykkelsen skyldes methylering af DNA.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 28
Forskellige celletyper.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 29
Forskellige cellestørrelser.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 30 
Forhold mellem radius, overfladeareal og rumfang.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 32 
Mitose.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 47 
Stimulerende og hæmmende synapser.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 33 
Cellecyklus.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 36 
Intracellulær signaloverførsel.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 37 
Transport af glucose ind i cellen.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 38 
Positiv og negativ feedback.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 39 
Nervesystemets inddeling.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 40 
Nervecelle.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 41 
Sensorisk neuron, interneuron og motorisk neuron.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 42 
Aktionspotentiale.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 43 
Analog og digital signaltransmission.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 44
Ionkoncentrationer.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 45
Ionkanaler i nervecellemembranen.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 46
Acetylkolin-synapse.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 48 
Smertetilbagetrækningsrefleksen.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 49
Cortex.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 55
Rygmarv og hjerneområder set fra siden.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 56 
Det limbiske system.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 59 
Glucosetransport i kroppen.
Livets koder. Styring af liv
· © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 60 
Indhold af glucose og insulin i blodet.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 62
Indhold af glucose og insulin i blodet.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 82
Tværsnit af hjerne med claustrum.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 64
Udvikling af type 2-diabetes.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 65
Regulering af glucoseproduktion i leveren.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 68
Menneskets døgnrytme.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 69
Døgnrytme for temperatur og væksthormon.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 71
Circadian klokke hos cyanobakterie.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 73
Bananfluers biologiske ur.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 74
Pattedyrs biologiske klokke.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 75
Neuroners døgnrytme.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 78
Kodning af synsindtryk.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 79
Struktur af glutamatreceptor.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 80
Storhjerne.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 81
Tværsnit af hjerne.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 84
Genetiske og ikke-genetiske faktorers indflydelse på intelligens.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 88
Angreb på duer i flok.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 90
Koncentriske zoner omkring et flokdyr.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 91
Interaktion mellem fisk.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 92
Alfabet, sætninger og grammatik.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 94
Udvikling af sprog.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 95
Sprogområder i hjernen.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 96
Strubehovedets placering.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 98
’Musikkens anatomi’.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 101
Eksponentiel og logistisk vækst.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 102:
Bærekapacitet.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 103
Svingninger i skadedyrsbestand.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 104:
Uregelmæssige svingninger.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 105:
Stabile og ustabile svingninger.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 106:
Dafniebestand tæt på kollaps.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 107
Faktorer der ses ved tippepunkter.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 109
Svingninger i granknoporm.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 110
Vækst af knopormebestand.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 112
Genetisk kode / noder.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 113
Cytosin kan omdannes til uracil.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 115
a. Netværk i cellen. b. Neuralt netværk.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
a. Elin Steffensen, Griffle. b. Shutterstock.
ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 116
Menneskehjernens udvikling.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 117
Tværsnit af storhjernen.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 118
Aminosyresekvensforskelle i FOXP2.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6

Figur 119
Bogstavkode, genetisk kode og proteinkode.
Livets koder. Styring af liv · © 2015 · by Nucleus Forlag
Illustration: Elin Steffensen, Griffle · ISBN 978-87-90363-79-6