Immunologi - uden tekster

Her finder du figurer uden tekster fra Immunulogi. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 6
Kroppens ydre beskyttelsesmekanismer.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 7 a
Samspillet i immunsystemet.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 7 b
Dendritiske celler i immunsystemet.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 8
Inflammationsprocessen.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 11
Komplementsystemet.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 12
Immunsystemets celler.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 14
Fagocytose af en bakterie.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 15
Lymfoide organer.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 16 a + b
T-lymfocytter.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 17
Th-lymfocytter og cytokiner.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 18 a + b
MHC klasse I- og II-genområder.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 19
B-lymfocytter.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 20
Basisstruktur af IgG.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 21
Alle fem antistofklasser.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 22
Antistof-gensegmenter.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 23
Antistofproduktion ved vaccination.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 24
Opbygning af antistof med Fab og Fc.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 25
IgG bekæmper en mikroorganisme.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 27
Cellekulturteknik.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 28
Fremstilling af humane monoklonale antistoffer.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 42
Malariaparasittens livscyklus.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 44
Meiose.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 47
Hjernemalaria.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 50
Malariaparasitten viser antigenvariation.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 52
Effekt af PfEMP1.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 53
Seglcelletræk hos mennesker.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 71
Tuberkulosebacillens livscyklus i mennesker.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 73
Tuberkulosebacillens binding til TLR på makrofag.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 78
Hiv’s opbygning.
Immunologi - globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 ∙ by Nucleus Forlag ∙ ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 80
Detaljeret oversigt over hiv-infektion.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 87
De steder hvor antiviral behandling hæmmer hiv.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.

Figur 89
Effekt af insulin på stofskiftet.
Immunologi – globale udfordringer og infektionssygdomme
© 2012 · by Nucleus Forlag · ISBN 978-87-90363-59-8
Illustration: Henning Dalhoff.