Oplev naturvidenskaben

Her finder du figurer fra Oplev naturvidenskaben. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 7 a
Andelen af kvinder og mænd der ryger dagligt.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 7 b
Antallet af hospitalsindlæggelser med sukkersyge.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 13
Superkontinent.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

 

Figur 14
Kontinenternes formodede placering.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 15
Den pladeteknoniske model.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 16
Temperaturgradienter.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 19
Jordens varmeste regioner.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 21
Opstilling til måling af solens energi.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 23
Jordens albedo.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 24
Solens Strålingsintensitet.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 27
En 3D-model af et bøgeblad.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 28
Vandpestplante der udskiller iltbobler.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 29
Årstidsvariationen i en sø.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 30
En typisk fødekæde i havet.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 31
Vækst af planteplanktion i verdenshavene.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 37
Opstilling til måling af forbrænding.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS
 

Figur 42
Et vandkredsløb i laboratoriet.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

 

Figur 46
Afstrømningsområde.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 47
Opmåling af vandløbsprofil.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 49
Model af vandmolekyle.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

 

Figur 50
Elektrisk ladet kam og vandmolekyler.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 51
Kræfter mellem vandmolekyler.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 53
Skema til blanding af saltopløsninger.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 54
Skema over saltes opløselighed.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

 

Figur 55
Opløsning af et salt.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 58
Nitratindhold i seks udvalgte grøntsager.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 59
Nitratindhold i drikkevandet i Danmark.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 62
Bioakkumulation.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 65
Et minivandkraftværk.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 66
Udnyttelse af energi fra et kraftværk.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 67
Elproduktion baseret på vandkraft i norden.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 70
Skitse af et vandkraftværk.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 71
Beregning sf energiproduktionen på Porsiværket.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 74
Fakta om en Boeing 747.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 76
Udledning af CO2 i verdens lande i 2000.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 77
Opstilling til fremstilling af CO2.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 78
Opstilling til måling af surhedsgrad.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 79
pH er et mål for surhedsgraden.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 81
Syre reagerer med kridt og udvikler CO2.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 83
Carbondioxid i naturens kredsløb.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 84
Vandpestplante i reagensglas.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 87
Tabel over højde og lungerumfang.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApSFigur 88

Figur 88
Oxygenoptagelse ved forskellig arbejdsintensitet.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 90
Atmosfærens CO2-indhold gennem 420.000 år.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 91
Atmosfærens temperaturændringer gennem 420.000 år.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 92
Atmosfærens CO2-indhold de seneste 600 år.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 93
Atmosfærens temperaturændringer på den nordlige halvkugle de seneste 600 år.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 96
En luftmassens opstigning.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 97
Solens indstrålingsvinkel.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 99
Et konvektionskammer.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 100
Corioliskraften.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 101
Vindens bevægelsesmønster.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 103
Breitling Orbit 3´s rute omkring jorden.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 106
Termikboble.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 108
Opstilling til måling af opdrift.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 109
Vingens drejningsvinkel.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 110
Vindbevægelse omkring en hjemmelavet flyvinge.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 113
Vindmølle og vindkraft i Danmark.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 123
Berlesetragt med opsamlingsbæger.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 126
Opstilling til måling af biologisk aktivitet.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 127
Tabel over CO2 og O2 i jordluft, -typer og atmosfæren.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 128
Skovtyper og deres plantebiomasse.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 130
Nedbrydning af stivelse.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 131
Eksperiment med cadmium.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 134
Tilførsel af fosfor og cadmium til landbrugsjord.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 137
Opstilling til måling af livszonen.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 138
Livszonen.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 139
Måletabel til bestemmelse af livszonen.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 142
Sammenhæng mellem en stjernes masse og dens levetid.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS

Figur 145
De kemiske faresymboler.
Illustrator: Erik Hjørne
ISBN: 978-87-90363-31-4 © Nucleus Forlag ApS