I gang med kemi - supplerende materialer

Her finder du supplerende materialer til I gang med kemi. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Eksperimentelt arbejde i kemi
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigitige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Fremstil din egen mayonnnaise
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Eksperimenter til fremstilling og påvisning af dioxygen 02
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Molekyler i atmosfæren
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Ens opløser ens
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Oprensning af DNA
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Kemiske mængdeberegninger
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Fremstilling af hånddesinfektionsmiddel
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Fra halm til bioethanol
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Carbondioxid og Vitamin C brusetabletter
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Alkaner i lightergas
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opløselighed og udfældning af salte
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Bestemmelse af salt- og chloridkoncentrationen i vandmiljøet
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Bestemmelse af indholdet af nitrat i drikkevand
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Vejledning til brug af Verniers spektrofotometer
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Osmose i kartofler
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Rødkålsindikator
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Titrering af afløbsrens med saltsyre
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Syntese af benzoesyre
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Opsummering og vigtige begreber
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Arbejdsspørgsmål
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Den kemiske kamæleon
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Bestemmelse af vitamin C i broccoli ved redoxtitrering
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1

Fremstilling af jern(2+)sulfat
© Nucleus Forlag ApS • ISBN 978-87-93647-25-1