Figurer til Mikrobiologibogen

Her finder du figurer fra Mikrobiologibogen. Du kan læse mere om bogen her.
Vi henviser til billedlisten på bogens side - for yderligere oplysninger om enkelte figurer.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 2
Den relative størrelse af forskellige mikroskopiske objekter.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 4
Mikrofibriller er dannet ud fra cellulose der består af glucoseenheder.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 7
Sammenligning af en prokaryotisk og en eukaryotisk celle.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 8
Sammenligning af en plante-, dyre- eller svampecelle.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 10
Den nyeste klassifikation inddeler de levende organismer i tre domæner.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 11
Endosymbioentteorien.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 13 a
Bakterier deler sig ved binær fission.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 16
Opbygning af cellevæg hos grampositive og gramnegative bakterier.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 25
Kendetegn for de forskellige grupper af levende organismer.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 26
Eksempler på forskellige virustyper.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 27
Et nøgent virus består af nucleinsyrer samt et kapsid, mens et kappebærende virus også er omgivet af en lipidmembran.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 29
Celledeling, antal genrationer og celler.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 30
Eksponentiel vækst.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 31
Vækstrate for bakterier som funktion af temperaturen.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 32
a. Celle i isotonisk opløsning.
b. Plasmolyse. NaCL er så høj at vand forlader cytoplasma, så cellen krymper og kollapser.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 34
De forskellige typer af bakteriers placering sig i et vækstmedie.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 35
Logistisk vækst.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 36 b
Vækstfaser ved vækst af en flydende kultur af mikroorganismer.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 37
Generationstid for nogle mikroorgnismer der anvendes i produktion.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 38
Generationstid. Antallet af celler fordobles i tidsrummet T2.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 43
Oversigt over varmebehandling af mælk.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 52
Koloniers morfologi kan være meget forskellig.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 53
Rendyrkning af bakterie ved udstrygning på blodagar.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 59
a. Fremstilling af en faktor10 fortyndingsrække.
b. Pladespredning.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 60
Grønalger vist i et tællekammer i mikroskop.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 61 b
Opbygning af et spektrofotometer.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 62
Vækstkurve fremstillet ved hjælp af spektrofotometri.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 65
Mave-tarm-kanalen hos mennesket.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figug 66 a
Vitaminer produceret af tarmens mikrobiota hos det nyfødte barn.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 68
Eksempler på tre humane oligosaccharider som kun kan nedbrydes af visse arter af Bifidibacterium og Lactobacillus.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 70
Sammensætning af bakterier i humant fæces fordelt på rækker.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 71
Sammenligning af antal funktionelt vigtige gener i tarmens mikrobiota hos raske og patienter med IBD.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 72
Organiske syrer der dannes af tarmbakterier ved fermentering af mikrobiotatilgængelige carbohydrater.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 73
Organiske syrer produceret af tarmens mikrobiota påvirker kroppens væv.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 74
Forskel i sammensætning af mikrobiota hos normale og fede mus.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 75
Overførsel af ernæringstilstand via transplantation af humant fæces.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 77
Antal registrerede infektioner forårsaget af Salmonella og Campylobacter 1980-2019
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 81
Antibiotikabehandling øger risikoen for infektion med Clostridium difficile.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 82
Oversigt over forskellige surmælksprodukter og de mælkesyrerbakterier de indeholder.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 84
Udkonkurrering af patogene bakterier i tarmepithelceller.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 85
Inulin.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 91
Kochs postulater.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 92
De ti væsentligste dødsårsager i udviklingslande i 2019.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 93
Fordelingen af aids-dødsfald i verden i 2017.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 94
Antallet af registrerede tilfælde af smitte med SARS-CoV-2.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 95
Spredning af smitte i en befolkning.
a. Ingen immunitet.
b. Flokimmunitet.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 97
Inddeling af virusser i syv hovedgrupper på grundlag af deres genetiske materiale.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 99
Livscyklus for coronavirus.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 100 a
Livscyklus for hiv.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 101 b
Livscyklus for HPV.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 102
Forløb af bakterieinfektion.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 103
Udvikling i antal urinprøver med forekomst af E. coli.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 104
Dannelse af biofilm.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 105
Livscyklus for Chlamydia Trachomatis.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 107
Incidensen af klamydia.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 108
Antal test med laboratoriepåviste influenzatilfælde.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 109
Udvikling af immunitet ved vaccination med mRNA-vaccine mod SARS-CoV-2.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 111
Direkte og indirekte immunfluorescens.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 113
Fire forskellige varianter af ELISA.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 115
qPCR-test til påvisning af SARS-CoV-2.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 116
Fra Alexander Flemmings oprindelige eksperiment i 1928.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 117
Antibiotika angriber en bakteriecelle på forskellige måder.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 118
a. Generel strukturformel for β-lactam antibiotikum.
b. Strukturformel for penicillin G.
c. Strukturformel for penicillin V.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 119
Cellevæggens opbygning hos grampositiv bakterie.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 120
Penicillin hæmmer peptidasen ved at danne elektronparbinding til sidekæden af serin i enzymets aktive center.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 121
Virkning af polymyxin.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 122
Tetracyklin binder til ribosomets lille subunit hvored tRNA ikke kan bindes.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 123
Der findes antivirale midler mod hiv i alle stadier af virussets livscyklus.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 124
Det antivirale middel maraviroc bindes til CCR5-receptoren og forhindrer derved hiv´s binding til receptoren.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 125 a
Struktur af nucleotid og nucleosid af cytosin samt to nucleosidanaloger.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne Wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 125 b
Revers transskriptase katalyserer dannelse af DNA ud fra virus RNA(+), men hæmmes af nucleusidanaloger der afslutter transskriptionen.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 126
a. Normal funktion af virusenzymet integrase.
b. Raltegravir binder til virusenzymet hivintegrase og forhindrer at dobbeltstrenget virus-DNA integreres i værtscellens DNA.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 127
Antal personer der lever med hiv, nye infektioner med hiv og aids-dødsfald.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 128
Bakteriens enzym β-lactamase bryder en binding i β-lactamringen.
Illustrator: Lotte Thorup og Hanne wolff
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 129
Resistensudvikling.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 130
Konjugation, transduktion og transformation.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 132
Andelen af prøver hvor E. coli viser resistens mod et givent antibiotikum.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 133
Antal tilfælde af infektioner med MRSA i Danmark 1994-2018.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 134
Udvikling i diagnosticerede MRSA-infektioner opgjort på smittekilde.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 135
Forekomst af MRSA blandt diagnosticerede tilfælde af infektioner med Staphylococcus aureus.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 140
Omsætning af organisk stof i vandsøjlen er en mikrobiel løkke på den klassiske græsningsfødekæde.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 143
Skitse der viser bundprofil af Nordsøen via Skagerrak, Kattegat, Bælthavet til Østersøen.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 144
Temperatur, dioxygenindhold og saltholdighed i en vandsøjle med springlag.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 146
a. Normal tilstand.
b. Ved moderat iltsvind.
c. Ved kraftigt iltsvind.
d. Når der er anaerobt ved bunden.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 147
Stofomsætning i havsediment ved brug af forskellige oxidationsmidler.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 148
Den relative koncentration af forskellige respirationsmidler ned gennem havsedimentet.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 149
Koblede redoxreaktioner i havsedimentet.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 151 a
Vandføringsvæget koncentration af nitrogen.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 151 b
Vandføringsvægtet koncentration af phosphor.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 153
a. Særlige Nitrospira-bakterier der kan udføre begge deltrin i nitrifikationen.
b. Bakterier fra aktivt slam der er mærket med fluorescens.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 156
a. Vækst af PAO under anaerobe forhold i renseanlægget.
b. Vækst af PAO under aerobe forhold i renseanlægget.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 158
Sammensætning af biogas.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 160
FISH-metoden.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 161
Princippet i amplikonsekventering.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 166
Oversigt over rekombinant DNA-teknik.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 167
PCR-metoden.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 169
Restriktionsenzymerne BamHI og EvoRI klipper ved palindromsekvenser, så der dannes sticky ends.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 172
Fordele og ulemper ved brug af forskellige mikroorganismer til transformation.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 174
En bioreaktor.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 176
a. Dannelse af biomasse og primære metabolitter i den eksponentielle vækstfase.
b. Dannelsen af de sekundære metabolitter sker først når cellerne kommer i stationærfasen, og substatet er opbrugt.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 179
Skematisk tegning af hvordan penicillin udskilles fra en svampecelle.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 181
Oversigt over kontinuerlig fermentering.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 182
Immobilisering af gærceller ved produktion af bioethanol.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 184
Oversigt over ABE-fermentering.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343

Figur 185
Princippet i quorum sensing.
Illustrator: Lotte Thorup
® Nucleus Forlag ApS • ISBN 9788793647343