Økologi - danske naturtyper / figurer

Her finder du figurer til Økologi - danske naturtyper. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 1
Et økosystem påvirkes af både biotiske og abiotiske faktorer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 4
Fire meget almindelige organiske forbindelser som findes i samtlige levende organismer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 6
Stoftransport i planter.
a. Ledningsvæv i et bøgetræ.
b. Et stængeltværsnit der viser vedkar og sikar samt længdesnit af vedkar og sikar.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 7
a. Blad der laver fotosyntese.
b. Forstørrede læbeceller med spalteåbninger der er lukkede hvis planten mangler vand, eller åbne hvis planten ikke mangler vand.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 8
Rapsplante med gule blomster og skulper der indeholder plantens olieholdige frø.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 9
Fotosyntesen i en plante.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 10
Plantecelle med kloroplaster. En enkelt kloroplast er forstørret så opbygningen af den kan ses
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 11
Sammenhængen mellem den lysafhængige proces og Calvin-cyklus i fotosyntesen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 12
Den kemiske struktur af klorofyl a og klorofyl b.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 14
Den kemiske struktur af β-caroten.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 15-1
Absorptionsspektrum for klorofyl a, klorofyl b og β-caroten.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 15-2
Absorptionsspektrum for klorofyl a, klorofyl b og carotenoider.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Lotte Thorup | ISBN 9788793647572

Figur 16
Overblik over den lysafhængige proces i fotosyntesen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 17
Dannelse af NADPH.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 18
Overblik over Calvin-cyklus.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 19
C4-fotosyntese.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 20
Eksempler på kemoautotrofe bakterier.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 22
Anvendelse af produktet fra fotosyntesen i en plantecelle.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 23
Princippet i iltmetoden. Metoden kan anvendes til at bestemme BPP, NPP og R.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 24
Beregning af BPP ved brug af iltmetoden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 25
Biomassen i et kystnært økosystem.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 26
Hektarudbytte for korn og raps.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 27
Opbygning af et mitokondrie.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 28
Dannelse af ATP fra ADP og phosphat.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572
 

Figur 29
Overblik over sammenhængen mellem glycolyse, citratcyklus og elektrontransportkæden i respirationen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen og Hanne Wolff | ISBN 9788793647572
 

Figur 30
Glycolyse.
a. Forklaring af de ti delprocesser.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 30
Glycolyse.
b. Illustration af den enzymatiske omdannelse af molekylerne i de forskellige delprocesser.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572
 

Figur 31
Citratcyklus.
a. Forklaring af de ni trin.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 31
Citratcyklus.
b. Illustration af den enzymatiske omdannelse af molekylerne i de forskellige delprocesser.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572
 

Figur 32
Elektrontransportkæden.
a. Forklaring af de fem trin.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 32
Elektrontransportkæden.
b. Illustration af de forskellige enzymatiske processer i mitokondriet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 33
Gennem respirationens tre delprocesser oxideres et molekyler glucose og slutresultatet er 30 ATP-molekyler.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 34
Græsningsfødekæde og nedbryderfødekæde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 35
Græsningsfødekæde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 36
Fødenet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 37
Energipyramide for en græsningsfødekæde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 38
Fødekædeeffektivitet for forskellige organismer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 39
Planters makronæringsstoffer og udvalgte mikronæringsstoffer, den form de optages på af planter og eksempler på deres funktion.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 40
Optagelse af næringsioner.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 41
De generelle principper i et stofkredsløb der får næringsstofferne til at cirkulere i økosystemet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 42
Carbons kredsløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 43
Atmosfærens indhold af CO2 fra 1958-2020.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 44
Det globale C-kredsløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 45
Drivhuseffekten.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 46
Tre drivhusgasser og deres drivhuseffekt.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 47
Nitrogens kredsløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 48
De kemiske reaktioner i N-kredsløbet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 48
De kemiske reaktioner i N-kredsløbet (fortsat).
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 49
Biologisk N-fiksering udført af Rhizobium-bakterier i rodknolde hos bælgplanter.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572
 

Figur 50
Phosphors kredsløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 51
Liebigs minimumslov.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 54
Et eksempel på udregning af Shannon-indekset baseret på en undersøgelse af dyr i havbunden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 55
Resultater af undersøgelser af udvalgte lokaliteter foretaget i 2019.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 60
Mykorrhiza.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 61
Jordens sammensætning.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 62
Mineraljord.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 63
Israndslinje i Vestjylland.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 64
Betydningen af lav pH i kalkfattig jord.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 65
Profil af muld- og morbund.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 66
Oversigt over abiotiske og biotiske faktorers betydning for dannelse af henholdsvis morbund og muldbund.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 68
Bæredygtighed omhandler sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 70
Skov i Verden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 71
Skovtyper i Danmark.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 72
Vindhastigheden op gennem en skov før og efter løvspring.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 73
Jordtemperaturen målt i 10 cm's dybde gennem et sommerdøgn i en græsmark og i en tæt løvskov.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 75
Tværsnit af a. lysblad og b. skyggeblad fra bøg.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 76
Fotosyntese i lysblade og skyggeblade i forhold til lysintensitet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 77
Succession. Udviklingen fra lysåbent sted med lave planter til tæt skov med store træer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 79
r-strateger og K-strateger hos dyr.
a. Karakteristika for disse ekstremer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 79
r-strateger og K-strateger hos dyr.
b. Antal overlevende organismer i forhold til deres potentielle levealder. De fleste K-strateger dør i en sen alder. De fleste r-strateger dør i en tidlig alder. Nogle dyr har en konstant dødsrate uanset levealderen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 80
Karaktertræk ved det tidlige og det sene successionsstadie.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 83
Anemoner (Anemone nemorosa) i bøgeskov.
Anemoneplanterne vokser frem fra deres rhizomer og udnytter forårets frigivelse af næringsioner og lys.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 84
Skovplanter som jordbundsindikatorer. Oversigt over sammenhængen mellem jordbundstype, pH og bevoksning.
a. De nævnte planter er typiske for forskellige varianter af muldbundsjord.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 84
Skovplanter som jordbundsindikatorer. Oversigt over sammenhængen mellem jordbundstype, pH og bevoksning.
b. De nævnte planter er typiske for forskellige varianter af morbundsjord.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 86
Nitratudvaskning fra gammel skov og landbrugsjord.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 87
Skovbundens svampe med frugtlegemer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 90
Kitin består af mange sammenkædede glucosamin-enheder.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 91
Svampes ernæringsformer.
a. Biotrof svamp der lever i mykorrhiza-symbiose medplante.
b. Biotrof svamp der lever som parasit på en plante.
c. Saprotrof nedbrydersvamp der lever af dødt organisk materiale.
d. Nekrotrof svamp der dræber levende organismer og nedbryder dem.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 92
Orkidémykorrhiza. Plettet gøgeurt (Dactylorhiza maculata) og rederod (Neottia nidus-avis).
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 96
Alle frøplanter og bregner indeholder komplekse, afstivende forbindelser i form af:
a. Lignin. Lignin er en højmolekylær fenolisk forbindelse med varierende størrelse og struktur.
b. Hemicellulose.
c. Cellulose.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen og Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 102
Vilde hjorte der lever i danske skove.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 103
Rovdyr der kan findes i danske skove og det åbne land.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 104
Forenklet fødenet i bøgeskov. Forskellige parasitter og store parasitter kan snylte på alle organismer i fødenettet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 105
Årligt jagtudbytte af udvalgte dyr fra skoven.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 107
Dyr i et levende hegn. Tallene angiver hvor langt dyrene bevæger sig efter føde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 109
Skove fremmer biodiversiteten.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 112
Geografisk placering af nogle søer.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 113
Gårdbo Sø eksisterer ikke som sø i dag. På figuren ses ‘landkanalen’ der er gravet, den giver et indtryk af den tidligere søs udstrækning.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 114
Den globale vandbalance.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 119a
Temperaturforskel vist i forhold til dybden målt i forårs- og sommermånederne i to forskellige 8 meter dybe søer.
Sø i skov.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 119b
Temperaturforskel vist i forhold til dybden målt i forårs- og sommermånederne i to forskellige 8 meter dybesøer.
Sø i åbent landskab.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth og Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 120a
Indhold af nitrat i forhold til dybden målt i en dyb sø hvor der dannes springlag om sommeren.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 120b
Indhold af ilt i forhold til dybden målt i samme sø om sommeren.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 121
Phosphorkredsløb i en næringsfattig sø.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 122
Jernoxider i sedimentet binder phosphat så det ikke er tilgængeligt for planter.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 123
Indhold af phosphat i forhold til dybden målt i en dyb sø hvor der dannes springlag om sommeren.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 124
Frøens udvikling.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 125
Forekomst af butsnudet frø 1971-2022.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 127
Insekter med fuldstændig og ufuldstændig forvandling.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 128
Forskellige dyr i søer og deres morfologiske tilpasninger.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 129
Forskellige dyr i søer og deres tilpasninger til iltoptagelse.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 131
Fødenet i en sø.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 132
Trofiske niveauer i en sø. Mængden af næringsioner har indflydelse på den energi der bindes i vegetationen og er dermed indirekte bestemmende for antallet af individer (biomasse) i fødekædens næste led.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 134
Apparatur til sugefiltrering.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 136
Sammenhæng mellem phosphorkoncentration i søer og andelen af forskellige alger fordelt på størrelse. Bemærk at x-aksen er logaritmisk.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 137
Indholdet af mikroskopiske organismer i ½-1 deciliter søvand. Flagellater er encellede planktonorganismer som bevæger sig vha. flageller eller svingtråde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 138
Zooplankton består af mange arter, og hver enkelt art findes i stort antal. Her er vist tre karakteristiske zooplanktonorganismer som oftest findes i damme og søer.
a. Dafnie.
b. Hjuldyr.
c. Vandloppe.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 139
Årstidsvariation for henholdsvis planteplankton, lys, temperatur og næringsioner i en sø.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 140
Kaskadeeffekt af eutrofiering.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 142
Makrofauna i en sø.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 143
Meiofauna
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 144
Bredzonens plantesamfund.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 145
Eksempler på bredzonens planter fordelt på bundgrøde og rankegrøde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 146
Referenceværdier for BI5.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 148
Oversigt over metoder til sørestaurering, og eksempler på hvor metoden har været anvendt i Danmark.
​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 149
Mængden af phosphor tilført og fjernet i Brabrand Sø i perioden 1985 til 1994. Fraførslen af phosphor skete ved opgravning af bundslam over en 7-årig periode.
​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 150
Oversigt over forskellige undersøgte parametre i Væng Sø før og efter biomanipulation. Man foretog opfiskning af fredfisk hele seks gange, markeret med pile, i perioden 1986-88.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 151
Placering af søer hvis tilstand har været overvåget siden 1989.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 152
Koncentrationen af phosphat angivet som gennemsnitsværdi, minimum og maksimum samt medianværdi for 15 søer fra 1989 til 2018.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 153
Målinger fra januar 2021 til oktober 2021 i Engelsholm Sø.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 155
Vandløb i Danmark.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 157
Vandets kredsløb, globalt. De blå tal angiver volumen målt i 1012 m3. De sorte tal angiver transporten mellem puljerne målt i 1012 m3 pr. år. 
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Fugur 158
Vandets kredsløb, lokalt.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 161
Å fra udspring til udløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 162
Dybden i vandløbet øges i takt med at vandløbet bliver bredere, og det samme gælder strømhastigheden undtagen i de allerbredeste vand løb over 8 m.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 163
Det strømmende vand i det mæandrerende vandløb er med til at skabe vandløbets form, samt høl og stryg.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 164
Mæandrering. Slyngningerne forstærkes over tid, og det kan ende med at et lille område bliver beskåret fra resten af åen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 165
Model af idealvandløbets biologiske forhold som ændrer sig ned i gennem vandløbet. Den inderste cirkel i lagkagediagrammet repræsenterer bakterier hvis mængde er konstant ned gennem vandløbet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 166
Opløst dioxygen som funktion af temperaturen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 168
Døgnvariationen i to forskellige vandløb med forskellig grad af næringsstofbelastning. Øget næringsstofbelastning fører til øget plantevækst.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 169
Meiofauna.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 170
Eksempler på insekter med fuldstændig og ufuldstændig forvandling.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 171
Insekternes niche og forekomst i idealvandløbet. DOM står for opløst organisk stof (dissolved organic matter).
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 173
Eksempler på dyr i vandløbet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 174
Eksempler på dyr i vandløb og deres tilpasninger til iltoptagelse.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 177
Forekomst af fisk i mindre danske vandløb med 1-3 meter i bundbredde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 178
Fødenet i et vandløb. Kun en meget lille del af primærproduktionen går videre til næste led i fødekæden idet det stort set kun er alger, som sidder fast på sten og/eller andre planter, der er føde for vandløbets fauna. Den øvrige plantebiomasse findes langs bredden eller på bunden. Arterne langs kanten af vandløbet er ofte tagrør (Phragmites australis) og dunhammer (Typha latifolia). I vandløbet er enkelt pindsvineknop (Sparganium emersum) og alm. vandpest (Elodea canadensis) hyppige, og tilsammen dominerer de vegetationen i omkring 50 % af danske vandløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 179
Dyrs omsætning af energien i føden.
K: Konsumeret – den energi dyret spiser
A: Assimileret – energi der optages gennem tarmvæggen
E: Ekskrementer – energi der går igennem dyret uden at blive optaget
NP: Nettoproduktion – vækst og reproduktion
R: Respiration – varmetab
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 180
Anslået effektivitet i assimilation og nettoproduktion hos forskellige insekter i ferskvand fordelt på ernæringstype.
Jo mindre energi et dyr har behov for, dvs. jo mindre respiration, jo større er NPE. Dyr som er meget aktive har således en mindre NPE end dyr der ligger stille. Derfor har ferskvandstanglopper en mindre NPE end vårfluelarver.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 181
Nedbrydningsproces for et vissent blad i ferskvand. Iturivernes fødeoptagelse er stort set sidste stadium i nedbrydningen af bladet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 182
Positive og negative dyregrupper der anvendes i DVFI.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 185
Referenceværdier for BI5.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 186
Omgivelserne til et vandløb har stor påvirkning på vandkvaliteten i vandløbet. En vandløbsspærring har negativ indflydelse på fiskebestanden og dermed på biodiversiteten.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 187
Udledning af organisk stof målt i tons pr. år i perioden 1970-2008. Udledning fra spredt bebyggelse og dambrug er faldet yderligere siden 2008, den regnvandsbetingede udledning afhænger af mængden af nedbør.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 188
Effekten af en punktudledning af organisk stof i et vandløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 189
Vandløbet har 2 meter bræmmer der starter fra vandløbets øverste kant ved højeste vandstand.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 191
Frigivelsen af carbon som funktion af vandstanden under jordoverfladen. Frigivelsen er i ton carbon pr. ha pr. år. På x-aksen er jorden fuldt
vandmættet ved 0 m, mens vandspejlet (den vandmættede zone) står under jordoverfladen ved negative værdier.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 193
Havene omkring Danmark.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 194
Princippet i et springlag.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 195
Målinger af salinitet (a) og temperatur (b) ned gennem vandsøjlen fra en målestation i Kattegat ud for Gniben ved Sjællands Odde.
Målingerne er foretaget 13. august 2003.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572
 

Figur 196
a. Nodularia spumigena er en cyanobakterie. De enkelte celler er omgivet af et rørformet geleagtigt hylster.
b. Ceratium furca er en dino-flagellat.
c. Coscinodiscus concinnus er en kiselalge.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 197
Lysets nedtrængen i vandsøjlen i hhv. fjorde og kystnære områder og i åbne farvande.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 198
Målinger af klorofylindhold i årene fra 1989-2020.
a. I fjorde og kystnære vande.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 198
Målinger af klorofylindhold i årene fra 1989-2020.
b. I åbne indre farvande.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 199
Eksempler på heterotrofe plankton i de danske farvande.
a. Ciliaten Eutintinnus sp. Ciliaten har en cellemund omkranset af tætsiddende cilier der medvirker til svømning og fangst af fødepartikler. Den bærer et hus udover cellemembranen.
b. Flagellaten Salpingoeca sp. Kraveflagellater er små ovale celler med en enkelt glat flagel og en krave. Flagellater forekommer ofte i et stort antal på 1 million celler eller mere pr. liter havvand.
c. Vandloppen Acartia tonsa. Kroppen er leddelt, og på hovedet har den et pandeøje og to antenner der blandt andet anvendes til at svømme med.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 201
a. Sildehaj (Lamna nasus).
b. Brugde (Cetorhinus maximus).
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 203a
Årsgennemsnittet for N-indholdet målt på fem forskellige lokaliteter i Danmark i 2020. N-indholdet er målt som koncentrationen af total-N i de øvre vandlag og angivet i μg N pr. liter.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 203b
Den årlige primærproduktion af planteplankton i 2020 på de fem lokaliteter i danske fjorde og kystnære områder. Primærproduktionen af angivet som gram C pr. m2.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 203c
De fem lokaliteters beliggenhed i Danmark.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 204a
Opløst uorganisk N.
Målingerne er månedsmiddelværdier for alle målestationer målt i overfladevandet. De grønne kurver viser data fra fjorde og kystnære områder, de blå er fra de åbne indre farvande.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 204b
Planteplankton målt som klorofyl a.
Målingerne er månedsmiddelværdier for alle målestationer målt i overfladevandet. De grønne kurver viser data fra fjorde og kystnære områder, de blå er fra de åbne indre farvande.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 205
Stofomsætning i havet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 206
Figuren giver et overblik over fødekæder i havet. De grønne pile angiver græsningsfødekæder og de rødbrune angiver nedbryderfødekæder. Vær opmærksom på at alle levende organismer dør, og dermed kan de tilføres puljen af dødt organisk materiale. De grå pile viser den såkaldte mikrobielle løkke hvor organiske stoffer opløst i vandet optages af mikroorganismer. På den måde føres de tilbage til fødekæderne.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 208
Eksempel på trofiske niveauer i havet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 214
Omsætning af organisk materiale ved havbunden i økosystemer med lys og uden lys.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 215
Omsætning af organisk stof ved anaerob respiration hvor der anvendes hhv. nitrat, mangan, jern eller sulfat i stedet for ilt. Læg mærke til at organisk stof er skrevet med en generel formel, CH2O.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 216
Svovlkredsløbet i havet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 217
Ved sulfatrespiration i den anaerobe del af sedimentet frigives svovlbrinte. På overgangen mellem den anaerobe og den aerobe zone i sedimentet kan bakterier igen omdanne H2S til SO42– og danne et liglagen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 218
Sedimentets binding af phosphat afhænger af iltforholdene ved havbunden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 219
Eutrofieringens betydning for forholdene ved havbunden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 220
Iltmålinger foretaget i perioden 18.-28. juli 2022 ved forskellige lokaliteter i de danske havområder.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 221
Den danske del af Vadehavet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 222
Tabellen viser arealet af kortlagte marine naturtyper i Vadehavet. Ca. 300 km2 mangler at blive kortlagt.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 224
Målte tidevandsforskelle omkring Mandø tre tilfældige dage i juli 2022. Data er fra DMI.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 226a
Sandorm i sit rør. En sandorm kan blive op til 25 cm lang. Sandet er mørkt pga. svovlforbindelser der dannes ved mangel på ilt, men omkring sandormens rør er der mere ilt, og sandet er derfor lysere.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 232
Muslinger kan opdrættes på liner i havet.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 233
Energiindhold og indhold af næringsstoffer i sukkertang.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 234
Makroalger kan optage CO2 og udvaskede næringsioner som derved indbygges i makroalgernes biomasse. På den måde kan stoffer der ellers kunne have negativ effekt på havmiljøet, indbygges i biomasse som kan anvendes til fx fødevarer og dyrefoder.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 236
Fordeling af individer i en population. Ved jævn fordeling er der en ensartet afstand mellem individerne. Ved tilfældig fordeling er individerne placeret tilfældigt og uafhængigt af hinanden. Ved klumpet fordeling er, som navnet angiver, individerne samlet i klumper.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 239
Vejret og biotiske faktorers påvirkning af en dyrepopulation.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 240
Populationsvækst.
a. Eksponentiel vækst.
b. Logistisk vækst.
c. Vækstkurve for cellekultur. Lagfase, eksponentiel vækstfase og stationær fase svarer til den logistiske vækstkurve.
​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 241a
Moskusokser i Vestgrønland.
Tabel over antal moskusokser angivet som korrigeret antal baseret på observationer.
​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 241b
Moskusokser i Vestgrønland.
Graf over data fra de første 30 år viser en eksponentiel vækstrate.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 242
Gærdesmuttevariation gennem 45 år for to populationer i to forskellige områder.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 246
Svingninger i populationsstørrelse af byttedyr og rovdyr.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 248
Raunkiærs cirkel-metode til bestemmelse af planters frekvens i et område.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 249
eDNA-analyse med real-time PCR. Graferne viser at der er meget aborre-DNA i vandprøverne, noget frø-DNA og mindst odder-DNA.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 250
Fangst-genfangstmetoden.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 251
Princippet i fangst-genfangstberegningen.
​​​​​​​© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 258
Forsuring af havene dræber mange organismer fordi dannelsen af calciumcarbonat hæmmes.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 260
LD50 er den dosis af en given forbindelse som dræber 50 % af testorganismerne.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 261
REACH-forordningen.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 263
Generationsforureninger i Danmark. Forureningerne skyldes spild samt forkert håndtering af spildevand og affald med miljøgifte. Oprensningen af de fleste af forureningerne vil koste trecifrede millionbeløb.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 264
Biomagnifikation af miljøgift i en fødepyramide.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 266
Tungmetaller som kviksølv, Hg, kan ændre enzymers form ved at bindes til disulfidbindinger, så der ikke er plads til substratet i enzymets aktive center.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 268
Oversigt over nogle giftige tungmetaller.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 269
PFAS vil ofte samle sig i grænseflader, fx mellem vand og fedt.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 270
Den kemiske opbygning af PFOS der har molekylformlen C8F17SO3H. Sulfonsyregruppen er hydrofil.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 271
Produktion og transport af hormon.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 272
Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke niveauet af et hormon i kroppen ved at påvirke en eller flere af de viste processer. Nogle hormoner binder sig til receptorer i cellemembranen, mens steroidhormoner som fx kønshormonerne binder sig til receptorer inde i cellerne. Steroidhormoner, der er
fedtopløselige, skal transporteres i blodet ved hjælp af transportproteiner.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 273
Et hormonlignende stof kan enten virke som a. agonist eller b. antagonist ved at binde sig til en målcelles hormonreceptor.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 274
Den kemiske struktur af bisphenol A samt to eksempler på stoffer fra gruppen phtalater, DIPB og DEHP.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 277
Eksempler på stoffer der er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 279
a. Genmodificeret gærcelle der kan anvendes til YES-assays.
1. Østrogenreceptor dannes i proteinsyntesen.
2. Østrogen eller østrogenlignende stof bindes til receptoren der nu kan bindes til det specialdesignede plasmid.
3. Bindingen til plasmidet aktiverer dannelse af enzym.
4. Enzymet medfører at gult farvestof omdannes til rødt farvestof, så der sker et farveomslag i testen.

b. Brøndplade med resultatet af et YES-assay. Standardrækkerne er fortyndingsrækker med kendte koncentrationer af et stof med østrogen virkning.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 280
Pesticider underinddeles efter hvilke organismer de virker mod. De øverste anvendes i størst mængde.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 281
Glyphosat. Et meget anvendt herbicid.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Hanne Wolff | ISBN 9788793647572

Figur 283
Pesticidrester i fødevarer. Tabellen viser et lille udsnit af stikprøveundersøgelserne fra 1. kvartal 2022.
Efter Fødevarestyrelsen og DTU.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572

Figur 285
Pesticiders omsætning i en kartoffelmark med græsukrudt.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Brian Dall Schyth | ISBN 9788793647572

Figur 286
Pesticider og pesticidrester i aktive drikkevandsboringer i 2021. Kortet angiver procent drikkevandsboringer med pesticider og pesticidrester. På kortet er der taget højde for at nogle områder som fx København, får drikkevand fra andre kommuner.
Efter GEUS og Danmarks Naturfredningsforening.
© Nucleus Forlag ApS | Illustrator: Elin Steffensen | ISBN 9788793647572