Sex, køn og grænser - supplerende materialer

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen
Tilbage til bogen

Gruppearbejde kapitel 1 - Få styr på begreberne
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

Opgave: Formelle regler og uformelle normer (kap. 2)
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

Opgave: Samtykke (kap. 3)
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

Arbejdsspørgsmål om biolgiske kønsdefinitioner (kap 4)
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

Arbejdsspørgsmål: pms (kap 4)
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

Link: video om kvinders erektion
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

5.1 Supplerende materiale: Opgave om p-piller til mænd
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

5.2 supplerende materiale: Opgave om prævention – fordele og ulemper
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

5.3 Supplerende materiale: Fremlæggelser om prævention
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

6.1 Supplerende materiale: Opgave om test for sexsygdomme
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8

6.2 Supplerende materiale: Opgave om klamydia
© Nucleus Forlag ApS • Forlaget Columbus • Forfatterne • ISBN 978-87-93647-71-8