Biokemibogen.dk

Hjemmesiden knytter sig til Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. Den er skrevet til biologi B- og A-niveau på de gymnasiale uddannelser. Oplev biokemien i form, farve og bevægelse, hjemmesiden rummer:

  • Animationer af biokemiske processer beskrevet i bogen.
  • Bogens ca. 200 figurer opdelt efter kapitler er tilgængelige – heraf mange som rumlige 3-D-figurer.
  • Supplerende materialer, fx i artiklen Bioinformatik hvor brug af bogen og internetbaserede databaser er integreret.
  • A-niveau supplement med figurer som uddyber og kommenterer delprocesserne i Calvins cyklus, glykolysen og citronsyrecyklus. Desuden findes en uddybning af enzymkinetikken i Biokemibogens kapitel 4.

© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen

Replikation af DNA (åbnes i youtube)

Baggrunden for denne animation er figur 43, side 45 i Biokemibogen. Fra cellen zoomes der ind til cellekernen med DNA som har påbegyndt replikationen, dvs. kopieringen af DNA, forud for celledelingen.
Man ser hvordan DNA-molekylet vikles op og hvordan der på hver af de to gamle DNA-strenge dannes en ny, så vi får to identiske DNA-molekyler.
De involverede enzymer er også vist.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp • Produktion: Jeppe Juul Jensen og Henning Dalhoff

Proteinsyntese (åbnes i youtube)

Baggrundsfigurerne for denne animation er figur 54, 55, 56, 57 og 60 i Biokemibogen. Fra cellen zoomes der ind til cellekernen hvor transkriptionen af DNA til RNA sker, hvorefter RNA editeres til mRNA. I cytoplasmaet bliver det færdige mRNA modtaget af et ribosom. Vi ser en proteinsyntese som allerede er i gang, og tRNA’er som svarer til tripletterne på mRNA, kommer med aminosyrerne. Aminosyrerne danner til sidst en lang kæde som foldes til det færdige protein.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp • Produktion: Jeppe Juul Jensen og Henning Dalhoff

Fotosyntese (klik her)

Baggrundsfigurerne for denne animation er Biokemibogens figur 131 og 132. Fra bladet zoomes der ind på kloroplasten hvor fotosyntesen foregår. Vi følger enzymsystemerne i lysprocessen hvor H2O spaltes og O2 frigives som et affaldsstof. Derefter følger vi elektroner og protoner, og undervejs produceres NADPH og ATP til brug i Calvins cyklus.
Calvins cyklus indledes med at CO2 bindes til ribulose-1,5-bifosfat, og vi ser at der skal 6 CO2 til at producere et glukosemolekyle.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp • Produktion: Jeppe Juul Jensen og Henning Dalhoff

Respiration og gæring (åbnes i youtube)

Baggrunden for denne animation er figurerne 138-148, side 121-130 i Biokemibogen.
Med udgangspunkt i en oversigt der viser processernes placering i cellen, zoomes ind på respirationens og gæringens delprocesser, glykolyse, mælkesyregæring, transport fra cytoplasma til mitokondrie, citronsyrecyklus og elektrontransportkæden.
Gennem animationen gøres delprocesserne op, og respirationsprocessens nettoresultat sammenfattes til sidst. Animationen tager udgangspunkt i musklerne, hvor overførslen af H+ og e- fra glykolysen til mitokondriet fortrinsvis sker ved at NADH + H+ afgiver disse til FAD i mitokondriets membran.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp • Produktion: Jeppe Juul Jensen og Henning Dalhoff

Muskelproteinbevægelse (åbnes i youtube)

Baggrundsfiguren for muskelprotein-animationen er figur 104 og 105 i Biokemibogen.
Animationen begynder med at en skeletarm med bicepsmuskel bøjer og strækker. Herfra zoomes ind til en sarkomer som trækker sig sammen, muskelproteinerne aktin og myosin forstørres yderligere, og vi ser myosinhovedernes nikkebevægelser. I et nærbillede vises hvordan myosinhovedernes bevægelser koster ATP.
Animationen slutter af med at vise Ca2+’s rolle i muskelkontraktionen.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp • Produktion: Jeppe Juul Jensen og Henning Dalhoff
 

Bioinformatik: Databaser og interaktiv undersøgelse af proteinstruktur

Materialet er dels en vejledning til at bruge webbaserede databaser til søgning af DNA-sekvenser og aminosyresekvenser, og dels til at undersøge proteiners tredimensionelle struktur interaktivt.
Introduktionen sker gennem opgaver og og programmer som kan downlosdes gratis fra de pågældende hjemmesider. Opgaverne tager udgangspunkt i Biokemibogens kapitel 3 og 4, og inddrager herudover proteiner fra hele bogen.
© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp

Figur 1
Liv kan beskrives på makro, mikro- og nanoskala.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 2
Kovalente bindinger.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 3
Kulbrinter.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 4
Vigtige funktionelle grupper.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 5
Organiske salte, her natriumacetat.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 6
Vigtige polære funktionelle grupper.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 7
Opløselighed i vand.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 8
De vigtigste organiske stofklasser og deres opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 9
Eksempler på proteiner og deres funktioner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 11
Plantecellens organeller.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 12
Cellemembranens opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 13
Fosfolipider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 14
Cellulosefibrenes opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 15
Cellekernen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 16
ER, ribosomer, Golgi-kompleks og exocytose.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 17
En kloroplasts opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 18
Et mitokondries opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 19
Vigtige biokemiske reaktionstyper.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 20
Anaboliske og kataboliske processer i cellens stofskifte.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 22
Centrale processer i cellernes livscyklus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 23
ATP’s opbygning og funktion i stofskiftet.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 24
Oxidation af methan.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 25
Reduktion og oxidation af organiske molekyler.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 26
NADP+ og NAD+’s opbygning og funktion i stofskiftet.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 27
Enzymers grundlæggende opbygning og funktion.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 28
Oversigt over stofskiftet hos autotrofe og heterotrofe organismer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 29
Galdesaltet glykokolat’s ladning og polaritet.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Erik Hjørne
© Nucleus Forlag ApS

Figur 30
Molekylernes diffusion
i en kold (a) og en opvarmet (b) opløsning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 31
Cellemembranens gennemtrængelighed for forskellige stoffer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 32
Regulering af faciliteret diffusion.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 33
Osmose.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 35
Na+/K+-pumpens funktionsmåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 36
DNA’s forekomst i den eukaryote celle.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 37
DNA’s forekomst i den prokaryote celle.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 38
Kromosomets opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 39
DNA-nukleotidernes bestanddele og opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 40
DNA’s opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 41
RNA afviger fra DNA ved at ribose erstatter deoxyribose, og uracil erstatter thymin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 42
Princippet i replikationsprocessen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 43
Polymerisering af DNA ved replikationsprocessen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 46
Princippet i Polymerase Chain Reaction, PCR.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 47
Opbygningen af dideoxy-ribonukleotider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 48
Princippet i DNA-sekventering.
Biokemibogen - liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 50
Aflæsning af fluorescerende DNA-bånd i et spektrofotometer.
Biokemibogen - liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 51
Overlappende DNA-sekvenser efter sekventering.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 53
Et eukaryot gen omfatter promotor, exons og introns.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 54
Oversigt over proteinsyntesen i en eukaryot celle.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 55
Transkription og editering i cellekernen samt RNA-polymerases virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 56
RNA-editering vha. spliceosomer.
Figuren der fejlagtigt har dobbeltstrenget RNA i
bogens 1. udgave, 1. oplag, er her rettet til enkeltstrenget RNA.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag APS

Figur 57
RNA’s roller i cellen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 58
Den genetiske kode oversætter den kodende streng til aminosyrer,
vha. skabelonstrengen og mRNA.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 59
Den genetiske kode.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 60
Translationsprocessen i ribosomerne.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 61
Golgi-kompleksets rolle i proteintransporten ud af cellen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 62
Transkription og translation i prokaryoter.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 63
Eksempler på genmutationer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 64
Eksempler på genmutationer.
a Omdannelse og adenin. b Dannelse af thymin-dimer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 65
Mutagene stoffer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 66
Princippet i copy-DNA-teknikken.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 67
Fremstilling af DNA-prober ud fra proteiner og skanning af DNA-biblioteker vha. prober.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 68
Eksempler på restriktionsenzymer og de DNA-sekvenser de klipper.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 69
Brugen af restriktionsenzymer og ligase ved gensplejsning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 70
Plasmidernes opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 71
Retrovirus opbygning og virkemåde i cellen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 72
Funktionen af siRNA og RISC.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 73
Eksempler på proteiner i kroppen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 74
Aminosyrernes opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 75
De 20 aminosyrer inddelt efter radikalernes polaritet og ladning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 76
Dannelse af en peptidbinding.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 77
Insulins primærstruktur.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 78
Proteiners sekundærstruktur.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 79
Bindinger mellem aminosyrerne danner proteinets tertiære struktur.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 80
Den tertiære struktur af myoglobin
vist som kuglemodel og båndmodel.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 81
Kvaternærstruktur i keratin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 83
Den kvaternære struktur af hæmoglobin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 84
Hæm, den prostetiske gruppe i hæmoglobin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 86
Enzymets opbygning og virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 87
Et enzyms tertiære struktur.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 88
Forskellige proteaser.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 89
Energiindholdet i molekylerne gennem en enzymkatalyseret proces
og den tilsvarende proces uden enzym.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 90
Endoterm enzymatisk reaktion koblet til spaltning af ATP.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 91
Hydrolyse af en peptidkæde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 92
Enzymernes inddeling.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 93
Reaktionshastighed som funktion af enzymkoncentrationen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 94
Reaktionshastighed som funktion af substratkoncentrationen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 95
Reaktionshastighed som funktion af temperaturen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 96
Reaktionshastighed som funktion af pH.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 97
De kemiske formler for acetylsalicylsyre,
ibuprofen og paracetamol.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 98
Acetylsalicylsyre, ibuprofen og paracetamols hæmning af cyklooxygenases virkning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 99
Kymotrypsinogen aktiveres til kymotrypsin ved en deling af den ene peptidkæde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 101
P-loop-ATP-asens opbygning og virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 102
P-loop-ATP-asens reaktion med ATP.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 103
Myosin- og aktinfilamenter.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 104
Myosins reaktion med aktin ved muskelsammentrækning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 105
Myosin bevæger sig hen ad aktin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 106
Mikrotubuli er opbygget af globulære tubulin-molekyler.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 108
Membranvesikler flyttes langs mikrotubuli vha. kinesin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 110
Mikrotubulis placering i cilier og flageller.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 111
Bøjning af cilier og flageller.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 112
Kaliumkanalens opbygning og virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 113
Na+/K+-pumpens opbygning og virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 114
ABC-pumpernes opbygning og virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 115
Receptor for influenzavirus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 116
Immunreaktion og antistoffernes rolle.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 117
Antistoffernes opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 118
Generne for antistoffernes dele.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 119
Eksempler på nanomaskiner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS
 

Figur 122
Cantileverens virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 123
Kemiske formler for østrogen, tamoxifen og DDE.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 124
Tværsnit af blad og spalteåbning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 125
Kloroplast og fotosyntesen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 126
Elektromagnetisk spektrum og lys.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 127
Klorofyl a.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 128
Absorptionsspektrum for klorofyl a og b.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 130
Fotosystem II.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 131
Fotosyntesens lysprocesser.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 132
Calvins cyklus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 133
Fotosynteseeffektivitet.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 138
Respirationen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 139
Glykolysen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 140
Laktatgæring.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 142
Mitokondrie.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 143
Citronsyrecyklus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 144
Coenzym A og acetyl-coenzym A.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 145
FAD og NAD+.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 146
Elektrontransportkæden.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 147
ATP-syntetase.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 148
ATP-regnskab.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 149
Reguleringer af respirationsprocessen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 150
Respiration af lipider og proteiner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 151
Hydrolyse af polysakkarider, triglycerider og proteiner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 152
Elektrontransport hos colibakterier.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 154
Vækstpunkt i skudspidsen af spidskål.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
Foto: Kresten Cæsar Torp
© Nucleus Forlag ApS
 

Figur 155
Sukrose.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 156
Plantestænglens opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
Foto: Kresten Cæsar Torp
© Nucleus Forlag ApS

Figur 157
Planternes vigtigste synteseprodukter.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 158
Kulhydraternes opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 159
Aldose og ketose.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 160.
Glycerolaldehyd.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 161
Ringdannelse af glukose.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 162
Dannelse af glykosidbinding.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 163
Vigtige monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 164
Cellulosefiber.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 165
Lignins opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 166
Et triglycerid.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 167
Fedtsyrer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 168
Umættede fedtsyrers betydning for triglyceridernes struktur.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 170
Fosfolipider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 171
Dannelse af fedtsyre.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 172
Steroidskelet.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 173
Kolesterol.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 174
Planternes aminosyresyntese.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 175
Glyfosat.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 177
Processer i symbiosen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
Foto: Kresten Cæsar Torp
© Nucleus Forlag ApS

Figur 178
Nitrogenase i nitrogenfikseringen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 179
Leghæmoglobin.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 181
Plantehormoner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 183
Alkaloider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag

Figur 184
Kulhydrater, proteiner og lipiders anvendelse i kroppen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 185
Hydrolyse af kulhydrater, triglycerider og proteiner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 186
Kroppens omsætning af protein.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 187
Transaminering af aminosyrer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 188
Deaminering af aminosyrer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 189
Dannelse af urinstof.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 190
Dannelse af urat.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 191
a Lipoproteinpartiklens opbygning. b Lipoproteinpartiklens indeling og funktioner.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff og Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 192
Syntese af triglycerider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 193
Steroider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 194
Kolesteroloptagelse.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 196
Blodglukosekoncentration.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 197
Glykogens opbygning.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 198
Syntese og spaltning af glykogen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 199
Insulinmolekyle.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 200
Peptidhormoners virkningsmåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 201
Insulinreceptorens virkemåde.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 202
Aktivering af musklernes glykogenfosforylase.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 203
Leverfosforylase.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 204
Energidepoter i kroppen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 205
Glukoneogenese.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 206
Glukoneogenese ud fra protein.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave
Tegning: Finn Petersen og Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 207
Dannelse af ketonstoffer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag

Figur 208
Tarmbakteriernes nedbrydning og forgæring af kostfibre.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 209
Opbygning af HGH.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 211
Testosterons binding til receptor.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Henning Dalhoff
© Nucleus Forlag ApS

Figur 212
Testosterons omdannelse til østradiol og DHT.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 213
Kunstige anabole steroider.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 214
Organiske stoffer.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 215
Stereoisomeri.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 216
Nitrogens kredsløb.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 217
Calvins cyklus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nulceus Forlag ApS

Figur 218
Glykolysen.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 219
Citronsyrecyklus.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nucleus Forlag ApS

Figur 220
Eksempler på turnoverværdier.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nulceus Forlag ApS

Figur 221
Reaktionshastighed.
Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. 2. udgave.
Tegning: Finn Petersen
© Nulceus Forlag

Databaser for DNA-sekvenser og gener kan findes på:

Proteinernes strukturer i bogens figurer er primært gengivet på baggrund af strukturer tilgængelige i følgende databaser:

© Nucleus Forlag ApS • Kresten Cæsar Torp