Mikroskopisk liv

Indhold

MIKROORGANISMER – EN INTRODUKTION 7
Mikroorganismer i din hverdag 8
Mikroorganismers verden 10
En høinfusion 10
Mikroorganismer består af celler 10
Virus er anderledes 12
Hvor små er mikroorganismer? 13
Oprindelse og evolution 13
Mikroorganismers slægtskab 15
Domæner 16
Hvornår og hvordan er virus opstået? 17
Opsummering 17

MIKROORGANISMER OG DERES CELLER 19
Den prokaryote celle – bakterier og arkæer 20
Bakteriers cellemembran 20
Bakteriers cellevæg 22
Arkæers cellemembran og -væg 24
Prokaryoters overflade 24
Prokaryoters stofskifte 24
Hvor mange arter af prokaryoter findes der? 25
Den eukaryote celle – alger, svampe og protozoer 26
Særlige organeller hos alger 28
Algecellens afgrænsning og bevægelighed 29
Alger er en forskelligartet gruppe 29
Svampe 30
Protozoer 31
Blandinger og symbiotiske former 33
En oversigt 34

MIKROORGANISMERS VÆKST OG FORMERING 35
Vækst 36
Vækst i et laboratorium 36
Vækst og infektioner 38
Vækst i naturlige økosystemer 38
Vækstforløb i naturlige populationer 40
Vækst er også størrelsesafhængig 41
Formering hos prokaryoter 41
Bakterier kan danne sporer 42
Udveksling af DNA hos prokaryoter 42
Formering hos eukaryoter 43
Kønnet formering 44
Eukaryote mikroorganismers livsforløb 45
Cellens overlevelse 45
Formering hos virus 48
Opsummering 48

MIKROORGANISMER OG ØKOLOGI 49
Iltsvind 50
Lagdeling af havvandet 50
Påvirkning af iltkoncentrationen 51
Behov for organisk stof 52
Fotosyntese 52
Kemosyntese 52
Respiration 53
Gæring 54
Iltsvind forandrer havbunden 54
Havets fødekæder 56
Bakterier og arkæer 56
Virus 57
Havets produktivitet 58
Stof- og energiomsætning i havet 59
Energistrøm og stofkredsløb 59
C-kredsløbet 60
Optagelse af kulstof 60
Frigivelse af kulstof 60
N-kredsløbet 62
Assimilation, ammonifikation og nitrifikation 62
Udvaskning af nitrat 62
Denitrifikation 62
Kvælstofbinding 64
Kvælstof-ilter 64
P-kredsløbet 65
Opsummering 65

MIKROORGANISMER OG MENNESKETS SUNDHED 67
Den normale mikroflora 68
Hud, sved og bumser 69
Slimhinder 70
Tarmens mikroflora 71
De gavnlige mælkesyrebakterier 71
Kroppens forsvar på slimhinderne 72
Antistoffer 72
Bakteriers modsvar 73
Det indre forsvar 73
Makrofager 74
B- og T-lymfocytter 74
Virusinfektioner 76
Antibiotika 78
Antibiotikas virkemåde 78
Stafylokokker og resistens 79
Udvikling af resistens 80
Overførsel af resistens 81
Vaccinationer 82
Prioner 83
Opsummering 84

MIKROBIOLOGISKE ARBEJDSMETODER 85
Et historisk tilbageblik 86
Pasteurs forsøg 86
Pasteurs øvrige arbejder 87
Sterilisering 87
Medier og kulturer 89
Omgang med mikroorganismer 89
Dyrk dem selv 90
Mikroskopi 92
Gensplejsning og transformation 93
Opsummering 94

INDUSTRIEL UDNYTTELSE AF MIKROORGANISMER 95
Mikroorganismer i produktion 96
Produktion af øl 96
Gærsvampe og ølbrygning 98
Et historisk tilbageblik 98
Carlsberg Laboratorium 99
Forædling af gær 100
Enzymproduktion 101
Mikroorganismers rolle 102
Stor-skala-produktion 103
Genmodificerede mikroorganismer 104
Risikovurdering 104
Produktion på et mejeri 105
Mælkesyrebakterier 106
Osteproduktion 106
Produktion af medicin 108
Opsummering 108

LITTERATUR 109

STIKORD 110

Se materiale til bogen - Læs mere om bogen 

Kontaktoplysninger

Nucleus Forlag ApS
Lundingsgade 33
8000 Århus C

Telefon + 45 8619 0455
E-mail: nucleus@nucleus.dk
CVR-nr: 80 87 20 11